Lumina cunostintei

Pagina religioasa a colegiului

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău. Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

 
Home
Actualitate
Cuvantul sfintilor catre tineri
Rugaciuni la diferite trebuinte
Acatiste si rugaciuni audio
Filme ortodoxe
Raspunsuri duhovnicesti
Viata Sf. Nicolae
Acatistul Sf. Nicolae
Galerie foto
Modelele tinerilor de astazi
Păcate. Spovedanie.
Îndreptar de spovedanie -partea 1
Îndreptar de spovedanie -partea 2
Chestionar POST


Actualitate


Înfiinţarea capelei ortodoxe cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” la Colegiul nostru

Temeiul şi scopul existenţei unei capele şcolare
Activitatea didactică desfăşurată la orele de Religie, în special la clasele de liceu, duce la constatarea a două probleme mai importante, în ceea ce-i priveşte pe elevi: slaba asimilare a cunoştinţelor religioase şi dispropoţia între cunoştinţele religioase pe care le au elevii şi practicile lor comportamentale negative. Aceste probleme se explică prin faptul că mesajul religios nu ajunge să fie transformat în convingere şi să fie trăit ca atare. În pilda semănătorului, Mântuitorul Hristos arată că, deşi „sămânţa” cuvântului este bună în sine, există o serie de factori răspunzători pentru lipsa de rodire a acesteia, factori care ţin de „pământul” pe care ea cade (de exemplu: lucrarea demonică, credinţa slabă, grijile lumeşti).
Actualmente Religia, ca obiect de studiu, este ameninţată în special de pericolul instituţionalizării, care ţine de cadrul oficial al instituţiei de învăţământ. Acest pericol vizează atât pe profesorul de religie, care riscă să devină un simplu teoretician axat pe norme şi principii exclusiv didactice, cât şi pe elevi, care se văd puşi în faţa situaţiei de a asimila o simplă doctrină. Prin urmare se impune necesitatea existenţei unui alt climat, în afara cadrului formal al orei, care să garanteze posibilitatea unui contact direct al elevilor cu simbolurile şi cu realitatea religioasă. Spaţiul care asigură cu fidelitate acest climat duhovnicesc este paraclisul sau capela. Capela şcolară, ca instituţie religioasă amplasată într-un mediu destinat instruirii şi educaţiei, oferă tinerilor şansa unui învăţământ religios intuitiv şi propune trăirea unei experienţe religioase autentice, prin întâlnirea cu Dumnezeu. Deşi elevilor li se vorbeşte la şcoală despre Dumnezeu, trebuie totodată să li se acorde şansa de a vorbi cu Dumnezeu. Desfăşurată în sala de clasă, ora de Religie asigură transferul cunoştinţelor religioase, însă participarea la activităţile duhovniceşti organizate în capelă ajută la formarea deprinderilor religioase şi la sesizarea sensului vieţii creştine. Deci capela este o şansă pentru un învăţământ religios formativ.

De ce capelă şi nu cabinet de religie?
Ameliorarea tuturor problemelor ce ţin de personalitatea tinerilor de azi presupune colaborarea mai multor factori, dintre care cei mai importaţi sunt cei care ţin de familie, educaţie, asistenţa psihologică şi asistenţa religioasă. Dacă existenţa unui cabinet psihologic, într-o şcoală, este o reală şansă pentru elevi şi chiar pentru psiholog, în vederea unei gestionări mai eficiente a resurselor care ţin de asistenţa psihologică, tot astfel existenţa unui „laborator spiritual” poate oferi un sprijin real în asigurarea asistenţei religioase. De asemenea, dacă demersul religios întreprins într-un simplu cabinet de religie este bazat tot pe principii exclusiv didactice, atmosfera interioară a unui locaş de rugăciune - cum ar fi capela şcolară - oferă posibilitatea raportării la principiile sacre ale întâlnirii omului cu Dumnezeu. Iar aceste principii nu se învaţă printr-un mecanism intelectual, ci se deprind prin rugăciune şi meditaţie duhovnicească.

Cine a contribuit la înfiinţarea şi organizarea capelei?
Proiectul privind înfiinţarea unui loc de închinare a fost rodul conlucrării membrilor aparatului administrativ al instituţiei: Domnul Director Neculai Sturzu, Doamna Directoare Liliana Oniciuc, membrii Consiliului de administraţie şi membrii catedrei de Religie. În luna ianuarie a anului 2009 proiectul a fost înaintat, sub forma unui raport, Înalt Prea Sfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, spre a fi studiat şi aprobat. Înalt Prea Sfinţia Sa s-a aplecat cu multă dragoste şi interes asupra proiectului, a întreprins urgent o vizită la Colegiu, a studiat sala destinată viitoarei capele şi a acordat cu mult entuziasm arhiereasca binecuvântare pentru înfiinţarea acesteia. Din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale a venit şi ideea ca patronul şi ocrotitorul viitorului locaş de cult să fie Sfântul Nicolae.
Lucrările propriu-zise au început în luna iulie a anului 2009, mulţumită bunăvoinţei şi energiei vrednicului preot ctitor de lăcaşuri sfinte, părintele Petru Irimescu, de la Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Rădăşeni. Sfinţia Sa a suportat financiar toate lucrările efectuate în capelă - lucrarea de pictură (în tehnica fresco), consolidarea rezistenţei arcadelor interioare, realizarea mobilierului special (catapeteasmă, străni, iconostase etc.), instalaţia electrică - şi a supravegheat îndeaproape toate etapele. De asemenea, sfinţia sa s-a ocupat şi de înzestrarea locaşului cu cele necesare slujirii. Astăzi, după 9 luni de muncă, ambianţa acestui spaţiu nu este altceva decât o invitaţie la rugăciune şi meditaţie duhovnicească. Putem spune că binecuvântarea arhierească a Înalt Prea Sfinţitului a rodit, iar patronul spiritual - Sfântul Nicolae - se bucură, aşteptând pe fiii săi la rugăciune.

Data sfinţirii
După vizita recentă a Înalt Prea Sfinţitului Părinte Pimen la capelă, făcută la rugămintea părintelui Petru Irimescu, în data de 7 aprilie 2010, Înalt Prea Sfinţia Sa a decis ca data de sfinţire a acestui locaş de închinare să fie 9 mai 2010. La acest eveniment important din viaţa Colegiului şi a oraşului sunt invitate personalităţi importante de la nivelul conducerii municipale, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, foşti profesori ai Colegiului, preoţi care au absolvit acest Colegiu, profesorii actuali, elevii şi, desigur, toţi credincioşii dornici să se împărtăşească de bucuria sfântă a unei slujbe arhiereşti.
Ar fi de menţionat că acest eveniment, poate nu întâmplător, coincide cu zilele Colegiului, care au loc în fiecare an în luna mai. Fapt pentru care în preziua sfinţirii capelei (sâmbătă 8 mai) vor avea loc o serie de activităţi cu caracter cultural - religios, ce se vor desfăşura sub îndrumarea domnului director Neculai Sturzu, cu participarea tuturor cadrelor didactice ale şcolii. Aceste simpozioane şi manifestări vor marca ideea că Biserica, şcoala şi comunitatea au un rol hotărâtor în educaţia tinerilor şi în promovarea valorilor autentice pentru viaţă şi, de aceea, raportul dintre ele ar trebui să fie unul de colaborare.

Care vor fi activităţile întreprinse în capelă?
Efectuarea unor slujbe (Vecernie, Acatiste, Taina Sf. Maslu, Sfânta Liturghie, rugăciunile de dimineaţă şi cele de seară), susţinerea unor cateheze pentru îmbogăţirea cunoştinţelor religioase, organizarea de lecţii cu caracter intuitiv (prezentare de icoane, obiecte de cult, veşminte preoţeşti), învăţarea unor cântări religioase, discuţii sau dezbateri duhovniceşti cu elevii, vizionarea unor filme cu caracter religios sau audiţia unor piese religioase, expoziţii de icoane, organizarea cercului de religie ş. a. m. d.
Actualmente cel care intră în incinta acestui spaţiu are posibilitatea de a se întâlni cu Dumnezeu în comuniunea sfinţilor. Elevii, dar şi profesorii, au şansa de a trăi un moment de linişte sufletească în cadrul programului lor zilnic, prin faptul de a intra în această ambianţă sacră, de se reculege câteva minute şi de a vorbi cu Dumnezeu.

Mesaj de recunoştinţă către ctitori, din partea catedrei de Religie
Acest mesaj se va îndrepta în primul rând către domnul director Neculai Sturzu, care a sprijinit acest proiect de la bun început, fiind în permanenţă preocupat de buna realizare a acestuia, către doamna directoare Liliana Oniciuc şi către membrii consiliului de administraţie al Colegiului. De asemenea aducem mulţumiri călduroase părintelui Petru Irimescu, căruia se datorează transformarea acestui proiect în fapt concret şi pentru grija pe care va purta şi de acum înainte faţă de acest locaş precum şi tuturor celor care au contribuit în vreun fel (bani, ajutor material, un gând bun, o încurajare). Mulţumim Înalt Prea Sfinţitului Părinte Pimen care a binecuvântat, a supravegheat şi a sprijinit înfiinţarea capelei, iar acum urmează să o sfinţească, deschizând calea pentru împlinirea menirii ei.

Pr. Tudorel Neculau


 

Ultimul update la aceasta pagina este din data de 28.11.10
Aceasta pagina a fost vizitata de 2181 ori