close

Clubul de Robotică și Informatică BIT

Progresul înregistrat în ultimul deceniu în domeniul procesoarelor, alături de preţurile tot mai mici ale senzorilor, cipurilor şi altor componente electronice au permis ca roboţii să devină mai inteligenţi, mai flexibili şi totodată mai accesibili. Automatizarea a atras îmbunătăţirea serviciilor şi a dus la creşterea productivităţii, însă tot mai mulţi experţi se tem de efectele pe care le are tehnologia asupra societăţii umane. Cercetările în științele educației au dus la dezvoltarea de noi strategii și materiale care vin în întâmpinarea nevoilor elevilor și îi ajută să depășească dificultățile de învățare. Unul din domeniile care se bucura de un interes în creștere, în prezent, este domeniul roboticii.
procesor

procesor
Robotica este știința care se ocupă cu tehnologia, proiectarea și fabricarea roboților. Robotica necesită cunoștințe de electronică, mecanică și programare. Cea mai mare parte a elevilor învață într-o manieră concretă, experimentând sau simțind, procesează informația activ, făcând experimente sau acționând. Domeniul Roboticii este un domeniu interdisciplinar. Pentru a putea rezolva cu succes o sarcina de lucru sunt necesare cunoștințe aplicate de matematică, fizică, inginerie si programare.

Cea mai mare parte a elevilor învață într-o manieră concretă, experimentând sau simțind, procesează informația activ, făcând experimente sau acționând. Domeniul Roboticii este un domeniu interdisciplinar. Pentru a putea rezolva cu succes o sarcină de lucru sunt necesare cunoștințe aplicate de matematică, fizică, inginerie și programare. În cadrul activităților practice ale acestui club, elevii vor desfășura activități în echipă, de o manieră metodică, autonomă și responsabilă. Elevii vor proiecta, dezvolta și îmbunătăți propriile lucrări, având ca obiectiv rezolvarea unei sarcini practice, uneori într-un timp limitat. Pot să dezvolte și proiecte mai complexe pe care să le prezinte la expoziții sau târguri de științe, sau pot să se pregătească pentru participarea la concursurile de profil. Probabil ca cel mai important argument este că “Robotica” îi pregătește cu adevărat pentru viitor. Se familiarizează cu noile tehnologii care în câțiva ani vor avea un impact fundamental în viața de zi cu zi.
procesor